Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 1


(1) Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest


obowiązkiem całej władzy państwowej.


(2) Naród Niemiecki uznaje przeto nienaruszalne i niezbywalne prawa


człowieka za podstawę każdej ludzkiej społeczności, pokoju i sprawiedliwości na


świecie.


(3) Następujące prawa zasadnicze wiążą ustawodawstwo, władzę


wykonawczą i wymiar sprawiedliwości jako prawo bezpośrednio obowiązujące.