Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 101


(1) Sądy wyjątkowe są niedopuszczalne. Nikogo nie wolno pozbawić jego


ustawowego sędziego.


(2) Sądy dla szczególnych dziedzin mogą być tworzone tylko na mocy


ustawy.