Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 102


Znosi się karę śmierci.