Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115b


Z chwilą ogłoszenia stanu obrony władza wydawania rozkazów siłom


zbrojnym i dowodzenia nimi przechodzi na Kanclerza Federalnego.