Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 116


(1) Niemcem w rozumieniu niniejszej Ustawy Zasadniczej z zastrzeżeniem


odmiennej regulacji ustawowej jest każdy, kto posiada niemiecką przynależność


państwową lub jako uciekinier albo wypędzony narodowości niemieckiej lub też


jego współmałżonek albo potomek znalazł przyjęcie na obszarze Rzeszy


Niemieckiej według stanu z 31 grudnia 1937 r.


(2) Byłym niemieckim przynależnym państwowym, którzy między 30 stycznia


1933 r. a 8 maja 1945 r. ze względów politycznych, rasowych lub religijnych


pozbawieni zostali przynależności państwowej oraz ich potomkom należy ją na


wniosek przywrócić. Uważa się, że nie zostali oni pozbawieni przynależności


państwowej, o ile przyjęli miejsce zamieszkania w Niemczech po dniu 8 maja 1945


r. i nie wyrazili odmiennej woli.