Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 118


Nowy podział obszaru obejmującego kraje Badenię, Wirtembergię-Badenię i


Wirtembergię-Hohenzollern może nastąpić odmiennie od postanowień artykułu 29


w drodze porozumienia między zainteresowanymi krajami. Jeśli nie dojdzie do


porozumienia, nowy podział zostanie uregulowany przez ustawę federalną, która


musi przewidywać referendum opiniodawcze.