Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 118a


Nowy podział obszaru obejmującego kraj Berlina i Brandenburgię może


nastąpić odmiennie od postanowień artykułu 29 przy udziale uprawnionych w nich


do głosowania w drodze porozumienia obu krajów.