Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 12


(1) Wszyscy Niemcy mają prawo do swobodnego wyboru zawodu, miejsca


pracy i miejsca kształcenia. Wykonywanie zawodu może z ostać uregulowane


ustawą lub na podstawie ustawy.


(2) Nikt nie może być zmuszony do wykonywania określonej pracy, poza


ramami tradycyjnego, powszechnego, dla wszystkich równego publicznego


obowiązku świadczeń na cele publiczne.


(3) Praca przymusowa jest dopuszczalna tylko w przypadku sądownie


orzeczonego pozbawienia wolności.