Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 124


Prawo dotyczące przedmiotów wyłącznego ustawodawstwa Federacji staje


się w zakresie swego obowiązywania prawem federalnym.