Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 125


Prawo dotyczące przedmiotów ustawodawstwa konkurencyjnego Federacji


staje się w zakresie swego obowiązywania prawem federalnym.


1. o ile obowiązuje jednolicie na obszarze jednej lub więcej stref okupacyjnych,


2. o ile chodzi o prawo, w wyniku którego po 8 maja 1945 r. zmienione zostało


dawne prawo Rzeszy.