Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 125a


(1) Prawo, które zostało uchwalone jako prawo federalne, ale wobec zmiany


artykułu 74 ustęp 1 lub artykułu 75 ustęp 1 nie może już być uchwalone jako prawo


federalne, obowiązuje nadal jako prawo federalne. Może ono zostać zastąpione


prawem krajowym.


(2) Prawo, które na podstawie artykułu 72 ustęp 2 zostało uchwalone w


kształcie obowiązującym do 15 listopada 1994 r., obowiązuje nadal jako prawo


federalne. W drodze ustawy federalnej można postanowić, że może ono zostać


zastąpione przez prawo krajowe. Odpowiednio obowiązuje dla prawa federalnego


to, co przed tą datą zostało uchwalone i co stosownie do artykułu 75 ustęp 2 nie


może już zostać uchwalone.