Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 126


W przypadku różnicy poglądów co do dalszego obowiązywania prawa jako


prawa federalnego orzeka Federalny Trybunał Konstytucyjny.