Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 127


Rząd Federalny za zgodą rządów zainteresowanych krajów może w ciągu


roku od ogłoszenia Ustawy Zasadniczej wprowadzić w życie w krajach: Badenia,


Wielki Berlin, Nadrenia-Palatynat i Wirtembergia-Hohenzollern prawo administracji


Zjednoczonego Obszaru Gospodarczego, o ile stosownie do artykułów 124 i 125


obowiązuje on nadal jako prawo federalne.