Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 128


O ile obowiązujące nadal prawo przewiduje uprawnienia do wydawania


poleceń w rozumieniu artykułu 84 ustęp 5, pozostają one w mocy do czasu


odmiennej regulacji ustawowej.