Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 131


Ustawa Federalna określi stosunki prawne osób, włącznie z uciekinierami i


wypędzonymi, które w dniu 8 maja 1945 pozostawały w służbie publicznej, a które


opuściły ją z innych powodów aniżeli zawarte w prawie urzędniczym lub


taryfikatorowym oraz które dotąd nie zostały zatrudnione w ogóle lub odpowiednio


do poprzednio zajmowanego stanowiska. To samo dotyczy również osób, włącznie


z uciekinierami i wypędzonymi, które w dniu 8 maja 1945 r. miały prawo do


zaopatrzenia, a z innych przyczyn niż zawarte w prawie urzędniczym bądź


taryfikatorowym nie otrzymują żadnego zaopatrzenia lub zaopatrzenie


nieodpowiednie. Do czasu wejścia w życie ustawy federalnej dochodzenie


roszczeń prawnych jest niedopuszczalne z zastrzeżeniem odmiennej regulacji


przez prawo krajowe.