Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 133


Federacja wchodzi w prawa i obowiązki administracji Zjednoczonego


Obszaru Gospodarczego.