Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 134


(1) Majątek Rzeszy staje się w zasadzie majątkiem federalnym.


(2) Jeśli majątek ten zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem służył


głównie zadaniom administracyjnym, które w myśl niniejszej Ustawy Zasadniczej


nie należą do zadań administracyjnych Federacji, należy przekazać go


nieodpłatnie na rzecz podmiotów obecnie właściwych do wypełnienia tych zadań


oraz na rzecz krajów, o ile majątek ten stosownie do swego obecnego, nie tylko


przejściowego wykorzystania, służy zadaniom administracyjnym, które według


niniejszej Ustawy Zasadniczej mają obecnie wykonywać kraje. Federacja może


przekazać krajom także inny majątek.


(3) Majątek, który kraje i gminy (związki gmin) pozostawiły były nieodpłatnie


do dyspozycji Rzeszy, staje się ponownie majątkiem krajów i gmin (związków


gmin), o ile Federacja nie potrzebuje go do własnych zadań administracyjnych.


(4) Szczegóły reguluje ustawa federalna, wymagająca zgody Rady


Federalnej.