Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 138


Zmiany organizacji notariatu istniejącego obecnie w krajach Badenia,


Bawaria, Wirtembergia-Badenia, Wirtembergia-Hohenzollern wymagają zgody


rządów tych krajów.