Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 142


Niezależnie od przepisu artykułu 31 pozostają w mocy postanowienia


konstytucji krajowych również w tym zakresie, w jakim zapewniają one prawa


zasadnicze zgodnie z artykułami od 1 do 18 niniejszej Ustawy Zasadniczej.