Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 144


(1) Niniejsza Ustawa Zasadnicza wymaga przyjęcia przez przedstawicielstwa


ludowe dwóch trzecich krajów niemieckich, w których ma zrazu obowiązywać.


(2) Jeśli stosownie niniejszej Ustawy Zasadniczej w jednym z krajów


wymienionych w artykule 23 albo w części jednego z tych krajów podlega


ograniczeniom, kraj ten lub dana część kraju ma prawo wysyłać stosownie do


artykułu 38 przedstawicieli do Parlamentu Federalnego oraz stosownie do artykułu


50 przedstawicieli do Rady Federalnej.