Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 2


(1) Każdy ma prawo do swobodnego rozwoju swej osobowości, dopóki nie


narusza praw innych oraz nie wykracza przeciwko konstytucyjnemu porządkowi i


nakazom moralności.


(2) każdy ma prawo do życia i nietykalności cielesnej. Wolność osobista jest


nienaruszalna. Wkraczać w te prawa wolno tylko na podstawie ustawy.