Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 22


(1) Flaga federalna jest czarno-czerwono-złota.