Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 26


(1) Działania, które mogą zakłócić pokojowe współżycie narodów i są


podejmowane w tym zamiarze, a w szczególności przygotowywanie prowadzenia


wojny napastniczej, są sprzeczne z konstytucją. Powinny być one zagrożone karą.


(2) Broń przeznaczoną do prowadzenia wojny wolno produkować, przewozić i


wprowadzać do obrotu tylko za zgodą Rządu Federalnego. Szczegóły reguluje


ustawa federalna.