Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 27


Wszystkie niemieckie statki żeglugi handlowej tworzą jednolitą flotę handlową.