Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 30


Wykonywanie kompetencji państwowych i wypełnianie zadań państwowych


jest sprawą krajów, o ile niniejsza Ustawa Zasadnicza nie zawiera lub nie


dopuszcza innego uregulowania.