Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 33


(1) Każdy Niemiec posiada w każdym kraju równe prawa i obowiązki


obywatelskie.


(2) Każdy Niemiec posiada równy dostęp do każdego urzędu publicznego


stosownie do swojej przydatności, swych kwalifikacji i osiągnięć zawodowych.


(3) Korzystanie z praw cywilnych i obywatelskich, dostęp do urzędów


publicznych, jak również prawa nabyte w służbie publicznej są niezależne od


przekonań religijnych. Nikt nie może ponieść szkody z powodu przynależności lub


nieprzynależenia do określonego wyznania lub światopoglądu.


(4) Wykonywanie kompetencji władczych należy jako stałe zadanie z reguły


przekazywać funkcjonariuszom służby publicznej, związanym publiczno-prawnym


stosunkiem służbowym i stosunkiem wierności.


(5) Prawo służby publicznej należy uregulować z uwzględnieniem


tradycyjnych zasad stanowych urzędników zawodowych.