Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 36


(1) W najwyższych władzach federalnych należy korzystać z urzędników z


wszystkich krajów w odpowiednim stosunku. Osoby zatrudnione w pozostałych


władzach federalnych powinny pochodzić z reguły z kraju, w którym działają.


(2) Ustawy wojskowe winny również uwzględniać podział Federacji na kraje


oraz ich specyficzne regionalne stosunki międzyludzkie.