Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 37


(1) Jeśli kraj nie wypełnia ciążących na nim z mocy Ustawy Zasadniczej albo


innej ustawy federalnej obowiązków federalnych, to Rząd Federalny może za


zgodą Rady Federalnej przedsięwziąć konieczne środki, aby w drodze przymusu


federalnego skłonić dany kraj do wypełniania swoich obowiązków.


(2) Dla realizacji przymusu federalnego Rząd Federalny lub jego pełnomocnik


posiada prawo wydawania poleceń krajom i ich władzom.