Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 38


(1) Posłowie Niemieckiego Parlamentu Federalnego są wybierani w wyborach


powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych. Są oni


przedstawicielami całego narodu, nie są związani nakazami i instrukcjami oraz


podlegają tylko swemu sumieniu.


(2) Uprawniony do głosowania jest ten, kto ukończył 18 lat, zaś wybranym


może być ten, kto osiągnął wiek, w którym staje się pełnoletni.


(3) Szczegóły określa ustawa federalna.