Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 4


(1) Wolność wyznania, sumienia oraz wolność przekonań religijnych i


światopoglądowych jest nienaruszalna.


(2) Zapewnia się swobodne wykonywanie praktyk religijnych.


(3) Nikt nie może być wbrew swojemu sumieniu zmuszony do służby


wojennej z bronią w ręku. Szczegóły reguluje ustawa federalna.