Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 41


(1) Kontrola wyborów jest rzeczą Parlamentu Federalnego. Rozstrzyga on


również, czy poseł do Parlamentu Federalnego utracił mandat.


(2) Przeciwko decyzji Parlamentu Federalnego dopuszczalna jest skarga do


Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.


(3) Szczegóły reguluje ustawa federalna.