Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 43


(1) Parlament Federalny i jego komisje mogą domagać się obecności


każdego członka Rządu Federalnego.


(2) Członkowie Rady Federalnej i Rządu Federalnego, jak również ich


pełnomocnicy mają prawo wstępu na wszystkie posiedzenia Parlamentu


Federalnego i jego komisji. Muszą być w każdej chwili wysłuchani.