Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 45


Parlament Federalny powołuje Komisję do Spraw Unii Europejskiej. Może on


ją upoważnić do realizacji praw Parlamentu Federalnego wobec Rządu


Federalnego odpowiednio do artykułu 23.