Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 47


Posłowie mają prawo odmowy zeznań w odniesieniu do osób, które im jako


posłom wyjawiły pewne fakty lub którym oni w tym charakterze je wyjawili, jak


również w odniesieniu do tych faktów. W zakresie tego prawa odmowy zeznań


niedopuszczalna jest konfiskata dokumentów.