Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 5


(1) Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania i rozpowszechniania swoich


poglądów w słowie, w piśmie i obrazie oraz do zasięgania bez przeszkód informacji


z powszechnie dostępnych źródeł. Zapewnia się wolność prasy i wolność przekazu


informacji za pośrednictwem radia i filmu. Cenzura nie istnieje.


(2) Prawa te są ograniczone przepisami ustaw powszechnych, ustawowymi


postanowieniami o ochronie młodzieży i prawem do czci osobistej.


(3) Sztuka i nauka, badania naukowe i nauczanie są wolne. Wolność


nauczania nie zwalnia od wierności wobec konstytucji.