Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 50


Za pośrednictwem Rady Federalnej kraje współdziałają w ustawodawstwie i


administracji Federacji oraz w sprawach Unii Europejskiej.