Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 51


(1) Rada Federalna składa się z członków rządów krajowych, które ich


powołują i odwołują. Mogą oni być zastępowani przez innych członków swoich


rządów.


(2) Każdy kraj posiada co najmniej trzy głosy, kraje liczące ponad dwa miliony


mieszkańców posiadają cztery głosy, kraje liczące ponad sześć milionów


mieszkańców posiadają pięć, kraje liczące ponad siedem milionów mieszkańców


sześć głosów.


(3) Każdy kraj może delegować tylu członków, ile posiada głosów. Głosy


jednego kraju mogą być oddawane tylko jednolicie i tylko przez członków obecnych


lub ich zastępców.