Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 53


Członkowie Rządu Federalnego mają prawo, a na żądanie obowiązek


uczestniczyć w obradach Rady Federalnej i jej komisji. Należy ich w każdej chwili


wysłuchać. Rząd Federalny informuje Radę Federalną o bieżącym stanie spraw.