Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 57


W przypadku przeszkody w pełnieniu obowiązków lub przedwczesnego


opróżnienia urzędu przez Prezydenta Federalnego uprawnienia jego wykonuje


Prezydent Rady Federalnej.