Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 62


Rząd Federalny składa się z Kanclerza Federalnego oraz z ministrów


federalnych.