Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 65a


(1) Federalny Minister Obrony posiada władzę wydawania rozkazów siłom


zbrojnym i dowodzenia nimi.