Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 69


(1) Kanclerz Federalny mianuje jednego z ministrów federalnych swoim


zastępcą.


(2) Urząd Kanclerza Federalnego lub ministra federalnego kończy się w


każdym przypadku z chwilą zebrania się nowego Parlamentu Federalnego, a urząd


ministra federalnego także z chwilą każdego innego opróżnienia urzędu Kanclerza


Federalnego.


(3) Kanclerz Federalny na prośbę Kanclerza Federalnego lub Prezydenta


Federalnego jest zobowiązany pełnić nadal czynności do chwili mianowania swego


następcy.