Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 71


W zakresie ustawodawstwa wyłącznego Federacji kraje posiadają prawo do


wydawania ustaw tylko wtedy i o ile zostały do tego wyraźnie upoważnione w


ustawie federalnej.