Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 73


Wyłączne ustawodawstwo Federacji dotyczy:


1. spraw zagranicznych oraz obrony wraz ze sprawami ochrony ludności cywilnej;


2. przynależności państwowej na szczeblu Federacji;


3. swobody wyboru miejsca pobytu, spraw paszportowych, imigracji i emigracji


oraz ekstradycji;


4. spraw walutowych, pieniężnych i monetarnych, miar i wag, jak również


ustalania czasu;


5. jedności obszaru celnego i handlowego, umów handlowych i żeglugowych,


swobody obrotu towarowego oraz obrotu towarowego i płatniczego z zagranicą


łącznie z ochroną celną i graniczną;


6. komunikacji lotniczej;


7. poczty oraz telekomunikacji;


8. stosunków prawnych osób będących w służbie Federacji i federalnych


korporacji prawa publicznego;


9. ochrony prawnej działalności wytwórczej, prawa autorskiego i wydawniczego;


10. współpracy Federacji i krajów


a) w dziedzinie policji kryminalnej,


b) w zakresie ochrony wolnościowego demokratycznego porządku


ustrojowego, istnienia i bezpieczeństwa Federacji lub kraju (ochrona


konstytucji) oraz


c) w zakresie ochrony na obszarze federalnym przed dążeniami, które poprzez


stosowanie siły lub podejmowane w tym kierunku działania przygotowawcze


zagrażają zagranicznym interesom Republiki Federalnej Niemiec, jak


również utworzenia federalnego urzędu policji kryminalnej i


międzynarodowego zwalczania przestępczości.


11. statystyki dla celów federalnych.