Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 8


(1) Wszyscy Niemcy mają prawo bez zgłoszenia lub zezwolenia gromadzić


się spokojnie i bez broni.


(2) W odniesieniu do zgromadzeń pod gołym niebem prawo to może zostać


ograniczone ustawą lub na podstawie ustawy.