Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 83


Wykonywanie ustaw federalnych jest sprawą krajów, o ile niniejsza Ustawa


Zasadnicza nie postanawia lub nie dopuszcza inaczej.