Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 88


Federacja tworzy bank walutowo-emisyjny jako Bank Federalny. Jego


zadania i uprawnienia mogą być w ramach Unii Europejskiej przekazane


Europejskiemu Bankowi Centralnemu, który jest niezależny i zobowiązany


priorytetowym celem zapewnienia stabilności cen.