Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 91


(1) Dla odparcia niebezpieczeństwa grożącego istnieniu bądź


wolnościowemu demokratycznemu porządkowi ustrojowemu Federacji lub


któregoś z krajów, kraj może zażądać sił policyjnych innych krajów, a także sił i


urządzeń innych jednostek administracyjnych oraz Federalnej Straży Granicznej.


(2) Jeśli kraj, któremu grozi niebezpieczeństwo, sam nie jest gotów lub w


stanie je zwalczyć, Rząd Federalny może poddać swoim instrukcjom policję w tym


kraju i siły policyjne innych krajów, a także użyć jednostek Federalnej Straży


Granicznej. Zarządzenie to należy uchylić z chwilą usunięcia niebezpieczeństwa, a


ponadto każdorazowo na żądanie Rady Federalnej. Jeśli niebezpieczeństwo


rozciąga się na obszar więcej niż jednego kraju, Rząd Federalny może dawać


instrukcje rządom krajowym, o ile jest to konieczne dla skutecznego zwalczania


niebezpieczeństwa; zdanie 1 i zdanie 2 pozostają nienaruszone.