Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 95


(1) W zakresie sądownictwa powszechnego, administracyjnego, finansowego,


pracy i socjalnego Federacja tworzy jako najwyższe trybunały: Trybunał Federalny,


Federalny Sąd Administracyjny, Federalny Trybunał Finansowy, Federalny Sąd


Pracy i Federalny Sąd Socjalny.


2 W literaturze polskiej używa się w takim przypadku również słowa .skarga..


(2) O powołaniu sędziów tych trybunałów decyduje właściwy dla danej


dziedziny minister federalny wspólnie z Komisją Wyboru Sędziów, która składa się


z krajowych ministrów właściwych dla danej dziedziny oraz, w równej liczbie, z


członków, których wybiera Parlament Federalny.


(3) W celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa należy utworzyć Wspólny


Senat dla wymienionych w ustępie 1 sądów. Szczegóły reguluje ustawa federalna.