Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


26. PROTOKÓŁ W SPRAWIE NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI W DANII

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC uregulować pewne szczególne problemy dotyczące Danii,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Nie naruszając postanowień Konstytucji, Dania może zachować swoje obecne prawodawstwo

dotyczące nabywania drugich domów.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/371